سخن روز : اگر ندانید که دنبال چی هستید ،بنابراین حتم داشته باشید که به آن نمی رسید.

در صورتیکه در حستجوی مرجعی برای آموزش مالیات هستید، موسسه سرمایگان پیشرو در ارایه آموزش مالیات و مهارتهای مالیاتی ، آموزش قوانین و آیین نامه ها و مقررات مالیاتی ، مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده ،آموزش اظهارنامه های مالیاتی گزارش فصلی ، رسیدگی مالیاتی ، دفاع مالیاتی ،آموزش مالیات را برای حفاظات از داراییهای خود جدی بگیرید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به موسسه سرمایگان است و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند.

         English