سخن روز : اگرمی خواهید به موفقیت عظیم دست پیدا کنید،عادت کنیددر تمام مدت زندگی تان کارهایی را که از آن می ترسید،انجام دهید

۲۴ سوال خاص و کلیدی که دانستن آنها برای کلیه حسابداران ضروری است.

با سلام به همراهان همیشگی سایت سرمایگان

با تغییراتی که در قانون مالیاتهای مستقیم از سال ۱۳۹۵ انجام شده است ،لازم است همکاران حسابدار از تغییرات انجام شده آگاهی خوبی کسب کنند و با در نظر گرفتن نکات کاربردی و لازم الرعایه عملیات حسابداری را به پیش ببرند. 

موسسه سرمایگان با رسالت آگاه کردن فارغ التحصیلان حسابداری و حسابداران شاغل از طریق تولید اطلاعات با ارزش حسابداری و مالیاتی از منابع و مراجع معتبر به این امر مهم می پردازد.

علاوه بر این با طراحی و اجرای دوره های کارآموزی حسابداری در امر آموزش حسابداری رسالت خود را عملی می کند.

در این مطلب ۲۴ سوال کلیدی مالیاتی با دقت زیاد انتخاب و با درج پاسخ آنها به کاربران گرامی سایت سرمایگان تقدیم می گردد. 

امید آنکه مورد استفاده شما گرامیان قرار بگیرد. 

                    ۲۴ سوال کلیدی مالیاتی همراه با پاسخ مورد نیاز حسابداران 

۱.در صورتی که مالک  دارای چند ملک بطور مثال ۱۰۰ متر ۸۰ متر و ۱۵۰ متری در تهران باشد معافیت  مسکونی این مودی چگونه محاسبه می‌شود؟

ج – چون حد نصاب معافیت املاک مسکونی برای هر شخص در تهران برای یک یا چند واحد حداکثر تا ۱۵۰ مترمربع می باشد بنابراین این مالک می تواند از مجموع متراژ مورد سوال تا ۱۵۰ مترمربع به انتخاب خود از معافیت مالیاتی استفاده نموده و نسبت به مازاد مالیات متعلق را پرداخت نماید.

۲. در موارد اختلاف استاندارد های حسابداری و حسابرسی با قانون مالیاتهای مستقیم و چگونگی برخورد سازمان امور مالیاتی با آنها چگونه است؟

ج- در صورت بروز اختلاف مقررات قانون مالیاتهای مستقیم حاکم خواهد بود.

۳. منظور از  کلمه “تخصیص “در بند ۲۷  ماده ۱۴۸ چیست آیا مترادف با پرداخت یا ذخیره و یا کنار گذاشتن وجوه است؟

ج- تخصیص به معنی پرداخت نمی باشد بلکه به معنی تحقق و ثبت هزینه یا ذخیره گرفتن آن است (‌بند ۲۷ ماده ۱۴۸)

۴. آیا شرکتی می‌تواند از جایزه سه سال خوش حسابی و ۱% پیش پرداخت مالیات همزمان استفاده نماید؟

ج- با توجه به مقررات ماده ۱۸۹ قانون مالیاتهای مستقیم مودیان می توانند همزمان از جایزه خوش حسابی موضوع ماده مزبور و همچنین ۱%  جایزه پیش پرداخت موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نمایند.

۵. منظور ازهزینه های غیر واقعی مندرج در ماده ۱۹۲ ق م م چیست؟

ج- منظور هزینه های واهی و صوری است که عملا در موسسه انجام نشده ولی مدارک صوری دال بر انجام هزینه در دفاتر ثبت گردیده است.

۶. آیا پاداش اعضاء موظف هیئت مدیره طبق تصویب هیئت مدیره جزء هزینه های قابل قبول است؟

ج- پاداش اعضاء موظف هیات مدیره در صورت تفویض اختیار از جانب مجمع عمومی به هیئت مدیره طبق جزء ب بند ۲ ماده ۱۴۸ قابل قبول است.

۷.آیا پرداخت مزایای پایان خدمت بیش از یک ماه قابل قبول است؟

ج- به استناد جزء د بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت مزایای پایان خدمت کارکنان طبق مقررات استخدامی موسسه قابل قبول است لیکن ذخیره مزایای پایان خدمت به استناد جزء و بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مذکور بیش از یک ماه قابل قبول نخواهد بود. 

۸. کدام یک از موارد زیردر زمره هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد:

۱-جرایم تخصیصی به بانکها           ۳-جرایم پرداختی به تامین اجتماعی

۲-جرایم پرداختی به بانکها              ۴- همه موارد

پاسخ سوال : به موجب قسمت ه بند ۲ و بند ۱۸ ماده ۱۴۸ ق م م  وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی و سود و کارمزد و جرایم پرداختی و تخصیص یافته  بانکها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی است . بنابراین  پاسخ ۴ همه موارد درست می باشد.

۹. درآمد حاصل از سود تسعیرارز:

۱-درصورتی که سود مربوط به درآمد حاصل از صادرات باشد معاف است

۲-مشمول مالیات است.

۳-در صورت رعایت مفاد بند ۲۴ماده ۱۴۸ق.م.م معاف است

۴-در صورتی که زیان حاصل ازتسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف شناسایی شود معاف است.

پاسخ سوال : از آنجا که زیان تسعیر ارز طبق بند ۲۴ م ۱۴۸ ق م م جزء هزینه های موجه و قابل قبول مالیاتی می باشد.

بنابراین درآمد حاصل از تسعیر ارز نیز صرف نظر از محل تحصیل ارز مشمول مالیات می شود . پاسخ ۲  صحیح است.

در این خصوص معافیت حاصل از صادرات دلیلی بر معافیت درآمدهایی که به لحاظ نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست می آید نخواهد بود.

۱۰.طبق استاندارهای حسابداری ایران،استفاده از کدام یک از روش های زیر در محاسبه بهای تمام شده موجودی مواد وکالامجازنیست؟

۱-اولین صادره از اولین وارده

۲-اولین صادره از آخرین وارده

۳-میانگین

۴-شناسایی ویژه

پاسخ سوال  :

طبق بند ۳۰ استاندارد شماره ۸ حسابداری :

دلایل رد روشهایی مانند اولین صادره از آخرین وارده و موجودی پایه:

نامربوط بودن مبلغ موجودی مواد وکالا با مخارج اخیر برای خرید مواد و کالا

گمراه کننده بودن مبلغ موجودی

تحریف سود وزیان

بنابراین پاسخ سوال مورد ۲ می باشد.

۱۱.کدامیک از درآمدهای حقوق، از مالیات معاف نیست ؟

۱) حق سنوات پرداختی در زمان خاتمه کار و قطع رابطه استخدامی                

۲) حقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در زمان بازنشستگی پرداخت می شود در بخض خصوصی

۳) هزینه سفر مربوط به شغل در بخش خصوصی                                                                          

۴) حق عائله مندی و اولاد پرداختی در بخش خصوصی

۱۲. انواع صورتحساب:

۱) صورتحساب عمومی که برای فعالان اقتصادی طبق نمونه سازمان امور مالیاتی کشور صادر می‌شود.    

۲) صورتحساب نمونه (۲) که برای مصرف‌کننده نهایی صادر می‌شود.                            

۳) صورتحساب بر اساس نوع فعالیت، توسط فعالان اقتصادی طراحی می گردد.

۴) گزینه‌های ۱ و ۲ صحیح است.

۱۳.  اعتراضات مودیان سیستم مالیات بر ارزش افزوده از بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده مطالبه شده قابل طرح در کدامیک از مراجع زیر نخواهد بود ؟

۱) هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی     ۲) هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر   ۳)  شورای عالی مالیاتی           ۴) هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

  1. فرآیند کامل دادرسی در منبع مالیات بر ارزش افزوده:

۱) اداره امور مالیاتی،هیئت حل اختلاف بدوی، هیئت حل اختلاف تجدید نظر، شورای عالی مالیاتی

۲) اداره امور مالیاتی،هیئت حل اختلاف بدوی، هیئت حل اختلاف تجدید نظر، هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر

۳) اداره امور مالیاتی،هیئت حل اختلاف بدوی، هیئت حل اختلاف تجدید نظر، شورای عالی مالیاتی، هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر

۴) اداره امور مالیاتی،هیئت حل اختلاف بدوی، هیئت حل اختلاف تجدید نظر، هیئت موضوع ماده ۲۱۶، هیئت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر

۱۵. در پایان سال مالی ، کسری مانده تنخواه گردان در صورتی که مبلغ آن بی اهمیت باشد در حساب های شرکت به عنوان ………. منظور می شود.

۱) درآمد عملیاتی             ۲) هزینه عملیاتی         ۳) درآمدغیرعملیاتی       ۴) هزینه غیرعملیاتی

۱۶. از سال ۱۳۹۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هرگونه تغییرات در مورد اشخاص حقوقی فاقد فعالیت را منوط به اخذ مفاصا حساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند.در راستای این بند عدم انجام فعالیت طی چند سال موجب خواهد شد که سازمان امور مالیاتی آنها را به عنوان فاقد فعالیت تلقی نماید.

۱) سه سال              ۲) پنج سال            ۳) هفت سال      ۴) ده سال

۱۷. در رابطه با پذیرش یا عدم پذیرش هزینه های جذب نشده تولید به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، کدام گزینه مناسب تر است؟

۱) تمامی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.                    ۲)کلا هزینه غیر قابل قبول است.

۳) نیاز به بررسی اجزای آن است و در صورت انطباق با شرایط هزینه های قابل قبول مندرج در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته خواهد شد.

۴) چون هزینه های جذب نشده در تولید غیر مرتبط با درآمد دوره بوده و از طرفی در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم پیش بینی نشده است هزینه قابل قبول نمی باشد.

۱۸. باتوجه به قوانین و مقررات مالیاتی، برای کدامیک از هزینه های زیر، حدنصاب مقرر نگردیده است.

۱) هزینه سفر و فوق العاده مسافرت به خارج از ایران            ۲) هزینه های تبلیغات و بازاریابی

۳) پس انداز کارکنان                   ۴) هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی – هنری برای کارکنان

 

۱۹. در صورتی که به موجب ماده ۲۷۴ الحاقی ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ توسط مراجع صالح قضایی مشخص گردد کتمان درآمدی که مالیات آن پرداخت نشده در سال ۱۳۹۵ رخ داده است مالیات متعلقه و جرایم آن تا چه زمانی قابل مطالبه است.

۱) مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم (۵ سال)            ۲) مهلت مقرر در ماده ۳۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده (۱۰ سال)

۳) مهلت مقرر در قانون تجارت درخصوص امحای اسناد و مدارک    ۴) مهلت ندارد و در هر زمان قابل مطالبه است.

۲۰. رسیدگی به ادعای ناعادلانه بودن مالیات قطعی شده و غیر قابل طراح در سایر مراجع در صلاحیت کدام یک از هیأت های زیر قرار دارد؟

۱)هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ی ۲۴۴ ق.م.م   ۲) هیأت سه نفره ی موضوع ماده ی ۲۵۱ مکرر ق.م.م

۳) هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ی ماده ی ۱۵۷ ق.م.م   ۴) هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ی ۲۴۷ ق.م.م

۲۱. مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی مقرر در موارد ۲۷۴ تا ۲۷۶ الحاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ بابت مالیات و جرایم آن چه مسئولیتی دارند ؟

۱) تنها مسئولیت کیفری دارند و هیچ گونه مسئولیتی بابت اصل مالیات و جرایم آن ندارند

۲) در پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ ق.م.م مطالبه نشده باشد، مسئولیت دارند .

۳) با حکم مرجع قضایی،درپرداخت ضرر و زیان وارده به دولت مسئولیت دارند .    ۴) موارد ۲ و ۳

۲۲. شرکت پیمانکاری آلفا در دوره زمستان ۱۳۹۴ مبلغ یکصد میلیون ریال برای کارفرما ارائه خدمت نموده و صورت وضعیت آنرادر خرداد ۹۵ برای کارفرما ارسال نموده است.مطلوبست محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده برای دوره های مالیاتی مذکور:

۱)دوره زمستان ۱۳۹۴ به مبلغ ۹.۰۰۰.۰۰۰ریال       ۲) دوره زمستان ۱۳۹۴ به مبلغ ۹.۰۰۰.۰۰۰ریال و دوره بهار ۱۳۹۵ مبلغ ۹۰۰۰.۰۰۰ ریال

۳) دوره بهار ۱۳۹۵ به مبلغ ۹.۰۰۰.۰۰۰ریال                                            ۴)هیچکدام

۲۳. – کدام عبارت در خصوص بخشودگی جرائم موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده صحیح است؟

 ۱) کلیه جرائم موضوع این قانون با رعایت ماده (۱۹۱)قانون مالیات های مستقیم قابل بخشودگی می باشد.

  ۲) کلیه جرائم موضوع این قانون به استثناء جرائم موضوع ماده ۴۲ با رعایت ماده (۱۹۱)قانون مالیات های  مستقیم قابل بخشودگی می باشد.

    ۳)  جرائم دوران تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه با رعایت ماده (۱۹۱)قانون مالیات های مستقیم قابل بخشودگی می باشد.

  ۴) همه موارد

۲۴. مأخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده صرافیها:

۱) حاصلضرب مقدار ارز فروش رفته در مابه‌التفاوت میانگین قیمت خرید و فروش هر واحد ارز در هر دوره مالیاتی در روش علی‌الرأس می‌باشد.

۲) حاصلضرب مقدار ارز خریداری‌شده در مابه‌التفاوت میانگین قیمت خرید و فروش هر واحد ارز در هر دوره مالیاتی در روش علی‌الرأس می‌باشد.

۳)  حاصلضرب مقدار ارز فروش رفته در مابه‌التفاوت قیمت  فروش ارز در هر روز از طریق رسیدگی.

۴) همه موارد 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 آیا  شما می خواهید معلومات و مهارتهای مالیاتی خود را درامورمالیاتی  شرکتها و مشاغل ( اشخاص حقیقی دارنده کسب وکار) 

افزایش دهید؟ 

آیا شما می خواهید جایگاه شغلی و درآمدخود را افزایش دهید؟ 

 

پس در شانزدهمین کارگاه فوت کوزه گری مهارتهای مالیاتی شرکتها و مشاغل شرکت کنید. 

 

همین الان کلیک کنید و ثبت نام کنید. 

 

شاد و موفق باشید.

موسسه سرمایگان ( مشاورین مالی و اولین مبتکر و مجری کارگاه های نوابغ حسابداری و جهش به بازار کار حسابداری ایران )

sarmayegan_logo1

 

 

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به موسسه سرمایگان است و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند.

         English