سخن روز : موفقیت حرفه ای شما وابسته به داشتن مهارتها و تجربیات ارزشمند است.

عکس هایی ازشرکت کنندگان محترم کارگاه های سرمایگان

لوح تقدیرحضوردرنمایشگاه کار دانشگاه شریف

لوح تقدیرحضوردرنمایشگاه کار دانشگاه شریف

 

Picture8.png

 

IMG_3258

IMG_3514

 

IMG_3196

IMG_1960

 

IMG_1071

 

شرکت کنندگان خوشحال وراضی کارگاه نوابغ حسابداری

شرکت کنندگان خوشحال وراضی کارگاه نوابغ حسابداری

 

IMG_1945

 

IMG_2079

شرکت کنندگان راضی کارگاه نوابغ حسابداری

شرکت کنندگان راضی کارگاه نوابغ حسابداری

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به موسسه سرمایگان است و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند.

         English