سخن روز : برای تغییر در زندگی تان باید خودتان را تغییر دهید.وقتی تغییر کنید،همه چیز برای تان تغییر خواهد کرد.

عکس هایی ازشرکت کنندگان محترم کارگاه های سرمایگان

لوح تقدیرحضوردرنمایشگاه کار دانشگاه شریف

لوح تقدیرحضوردرنمایشگاه کار دانشگاه شریف

 

Picture8.png

 

IMG_3258

IMG_3514

 

IMG_3196

IMG_1960

 

IMG_1071

 

شرکت کنندگان خوشحال وراضی کارگاه نوابغ حسابداری

شرکت کنندگان خوشحال وراضی کارگاه نوابغ حسابداری

 

IMG_1945

 

IMG_2079

شرکت کنندگان راضی کارگاه نوابغ حسابداری

شرکت کنندگان راضی کارگاه نوابغ حسابداری

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به موسسه سرمایگان است و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند.