سخن روز : اگرمی خواهید به موفقیت عظیم دست پیدا کنید،عادت کنیددر تمام مدت زندگی تان کارهایی را که از آن می ترسید،انجام دهید

عکس هایی ازشرکت کنندگان محترم کارگاه های سرمایگان

لوح تقدیرحضوردرنمایشگاه کار دانشگاه شریف

لوح تقدیرحضوردرنمایشگاه کار دانشگاه شریف

 

Picture8.png

 

IMG_3258

IMG_3514

 

IMG_3196

IMG_1960

 

IMG_1071

 

شرکت کنندگان خوشحال وراضی کارگاه نوابغ حسابداری

شرکت کنندگان خوشحال وراضی کارگاه نوابغ حسابداری

 

IMG_1945

 

IMG_2079

شرکت کنندگان راضی کارگاه نوابغ حسابداری

شرکت کنندگان راضی کارگاه نوابغ حسابداری

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به موسسه سرمایگان است و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند.

         English