سخن روز : اگرمی خواهید به موفقیت عظیم دست پیدا کنید،عادت کنیددر تمام مدت زندگی تان کارهایی را که از آن می ترسید،انجام دهید

دوره کارآموزی حسابداری -جلسه پنجم(اصلاح حساب پایان دوره)

جلسه‎ پنجم دوره کارآموزی حسابداری (انجام اصلاحات‎پایان‎دوره‎مالی‎)

 

نابرده رنج گنج میسرنمی شود       مزدآن گرفت جان برادرکه کارکرد.(سعدی علیه الرحمه)

 

فهرست کارهای جلسه پنجم دوره کارآموزی حسابداری  :

 

۱. تهیه صورت تعدادی وریالی موجودی اول دوره+خرید طی دوره لپ تاپ ها به تفکیک مدل ازسیستم حسابداری طی آذر ماه ۹۳

 

۲.تهیه صورت تعدادی مقدارفروش رفته لب تاب ها به تفکیک طی ماه آذر ۹۳

 

۳.دانلودفایل گردش کالای پیوست وتهیه بهای تمام کالای فروشه رفته براساس اطلاعات بدست آمده فوق

 

۴.صدورسنداصلاح مانده موجودی ملزومات در پایان آذر ماه ،پس ازشمارش موجودی مانده ۳۰۰۰۰۰۰ریال

 

۵.صدورسندحقوق معوقه کارکنان (اطلاعات درفایل ضمیمه می باشد)

 

۶.صدورسند هزینه وذخیره آب وبرق وگاز،تلفن برآوردی به مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال

 

۷.محاسبه استهلاک دارائیهای ثابت وصدور سند حسابداری

 

۸.خاتمه عملیات اصلاحات پایان دوره

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به موسسه سرمایگان است و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند.

         English