سخن روز : اگرمی خواهید به موفقیت عظیم دست پیدا کنید،عادت کنیددر تمام مدت زندگی تان کارهایی را که از آن می ترسید،انجام دهید

دوره کارآموزی حسابداری – جلسه ششم(بستن حسابهای موقت وتهیه سودوزیان)

ما فقط برای موفقیت به دنیا آمده‎ایم.

 

جلسه ششم دوره کارآموزی حسابداری(بستن حسابهای موقت وتهیه صورتهای سود وزیان)

فهرست کارهای جلسه ششم کارآموزی حسابداری

 

الف.تهیه ترازآزمایشی بعداز عملیات اصلاحی پایان دوره

 

ب.ایجادحساب عملکرد وسودوزیان در سیستم و صدور اسناد حسابداری به شرح زیر:

 

۱.نقل مانده بستانکار حساب فروش به حساب عملکرد وبستن حساب فروش

 

۲.نقل مانده بدهکار تخفیفات به حساب عملکردو بستن حساب تخفیفات

 

 

۳.نقل بهای تمام شده کالای فروش رفته به حساب عملکرد از روی صورت گردش کالای تهیه شده جلسه پنجم

 

۴.نقل مانده هزینه ها به حساب عملکرد وبستن حساب هزینه ها

 

۵.بررسی گردش حساب سودوزیان و نتیجه عملیات دوره

 

۶.تهیه گزارش سودوزیان استاندارد از روی حساب عملکردوسود وزیان سیستم.

 

۷.صدورسند اختتامیه وخاتمه عملیات حسابداری سال منتهی به آذر۹۳

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به موسسه سرمایگان است و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کند.

         English